Spustit prezentaci

KRESBA TUŽKOU

Kresleno na objkednávku.

Formát papíru A2.